Moskito Art Talk

Moskito Art Talk är ett föreläsningskoncept som har initierats av Resurscentrum för konst, Konsthallen i Luleå och KKV Luleå. Inom konceptet kommer vi att presentera föreläsningar/panelsamtal/seminarier kring konst.

Jette Andersen 22 april 2021 17.00 – 18.00 på ZOOM
Jette berättar i Moskito Art Talk om sitt konstnärskap, hur det ser ut idag och hur tankar, förebilder och livet självt, format vägen för henne.

Se videon / Zoommötet här >>