Avspark

Samlingsutställning i samband med nya Konsthallen i Luleås öppnande jan 2007.
En fotboll delades ut till alla utställare att jobba med.
En bokmärksapa kommenterar situationen.
Olja på duk 140×140.

Cirkuskonst