klicka på bilderna för att se större  
Jette Andersen ställer sig bredvid sin utställningspartner. Andersens bidrag är inte främst replik eller kommentar, men en parallell händelse. Betraktaren finner själv på likheter och skillnader. Jette Andersens konst präglas av en påfallande stark konceptuell ådra sammanflätad med en expressiv estetik och ett gediget hantverkskunnande. Med måleri, grafik, skulptur och objekt som främsta medier, följer hon en tydlig tematik som efterhand tar sig form på distinkta och olikartade sätt. I många arbeten finns ett möte eller kollision mellan ett mönster, en abstraherad geometri, eller helt enkelt en figur som upprepas, likt en stencil. och ett konkret figurativt eller berättande motiv. Platsen 1 och 2, till exempel, är landskap med få ingredienser, stiliserade element eller figurer, gärna den egna kroppen som figur och referens, i en pregnant, harmonisk helhet. Projektet Händer följer den mänskliga handens outtömliga uttrycksmöjligheter, människans andra ansikte, gestaltade i teckningar, skulpturer och objekt, ibland med biografiska referenser, ibland i mer universell gestalt. I två nya arbeten med den gemensamma titeln Integration åstadkoms skickligt gestaltade interkulturella möten. Med impulser från en nyligen genomförd resa till Burma är Integration 1 en skulptur av en trave kapat björkvirke med ändarna målade om vart annat i faluröd och bladguld. Och Integration 2 en schematisk målning av björkstammar och bambustammar. Här nya arbeten som också, med all estetisk finess och precision, med kraft också landar i svensk samtid.

/ Jan-Erik Lundström

© Jette Andersen